• ONTWIKKELEN VAN PERSONEN EN ORGANISATIES

    PRODUCT

VERANDERINGEN IN ORGANISATIES

Organisatieontwikkeling staat of valt met het vermogen van de organisatie om veranderingen te kunnen implementeren. Dat wil zeggen: het mobiliseren en realiseren van nieuw gedrag bij herinrichting van werkprocessen, reorganisaties van afdelingen, team- of bedrijfsonderdelen. In de praktijk blijkt dat Tornak in staat is ‘to make this happen’ door het potentieel van een organisatie aan te spreken en te versterken. Het onderscheid tussen opleiding en organisatieontwikkeling vervaagt steeds meer.

Door leren te koppelen aan de praktijk, en leerprestaties hiervan afhankelijk te maken, klinkt het ontwikkelingsproces van medewerkers al vanaf het begin af aan door in de organisatie. Door deze “action-learning-aanpak” vindt het echte werk plaats in de praktijk. Opleidingsdagen zijn dan ook gericht op reflectie, ondersteuning en het stimuleren van experimenten die de deelnemers in de praktijk aangaan. Onze adviseurs werken nauw samen met de opdrachtgever. Hierdoor is hun rol per project verschillend. De ene keer zijn ze procesbegeleider, de andere keer regisseur of adviseur van het managementteam. Daarnaast ontwerpen zij zo nodig ook (competentie-) instrumenten. De duur van projecten varieert van een week tot een klein jaar.

Cultuurverandering, Partnership Management bij een grote Telecomprovider

VOORBEELDEN UIT ONS PORTFOLIO

IPM basistraining voor HWBP en waterschappen

Tornak begeleidt verschillende organisaties bij het invoeren van Integraal Projectmanagement (IPM) - met het accent op gedrag en houding.

RIVM op weg naar 2020

Sinds 2014 ondersteunt Tornak het RIVM bij het bereiken van haar strategische doelen voor het jaar 2020.