• ONTWIKKELEN VAN PERSONEN EN ORGANISATIES

    PRODUCT

TEAMONTWIKKELING

‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen, als je ver wilt komen, ga dan samen.’

Teams vormen het bindmiddel van de organisatie. Elk team heeft de potentie om uit te groeien tot een gezonde groep, waarbij de persoonlijke kwaliteiten van ieder teamlid waardevol en onmisbaar zijn. Teamprocessen voltrekken zich volgens bepaalde wetten. De kunst is deze processen zó aan te sturen dat zij hun natuurlijke verloop kunnen hebben waardoor het team haar energie optimaal ter beschikking heeft voor de uit te voeren taken. Aandacht voor de teamontwikkeling is een voorwaarde om de kracht van het team te vergroten en potentiële kansen beter te benutten.

Hierbij valt te denken aan:

  • Leren van (team)prestaties
  • Versterking van aanspreekgedrag
  • Zicht op de eigen diversiteit en het verzilveren van ieders kracht
  • Uitzetten van een gemeenschappelijke strategie.