• METEN VAN COMPETENTIES

COMPETENTIES PROJECTMANAGER

Effectieve projectmanagers maken niet alleen gebruik van hun deskundigheid en ervaring, maar hebben ook de juiste gedragsvaardigheden in huis.

Deze competenties hebben te maken met:

  • leiderschap;
  • samenwerking in het team;
  • het onderhouden van relaties met de omgeving;
  • projectbeheersing.

Het door Tornak ontworpen 360° instrument ‘Projectmanager’ meet een 12-tal gedragingen die hieronder vallen.

De deelnemer ontvangt een rapportage waarin eigen scores worden afgezet tegen die uit zijn omgeving. Deze ‘spiegel’ is het ideale startpunt van zelfinzicht en geeft aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling in het vak. Projectmanagers krijgen de kans om meer uit hun projecten te halen en hebben inzicht in de succesfactoren van (hun) projectmanagement.

Feedbackrapport