• ONTWIKKELEN VAN PERSONEN EN ORGANISATIES

    Expertise

PROJECTMANAGEMENT

Projectmanagement en projectmatig werken vraagt steeds meer vaardigheden van verschillende partijen. Het gaat niet alleen meer om het beheersen van het project: vooral het HOE vraagt steeds meer aandacht. Te meer omdat projecten complexer worden en zaken steeds meer integraal worden opgepakt in organisaties.

De Tornak Groep ondersteunt organisaties en teams bij het professionaliseren van projectmatig werken en projectmanagement. Zowel binnen de organisatie, als ook projectteams in grootschalige projecten waarbij meerdere organisaties betrokken zijn. Zo heeft Tornak een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen en uitrollen van Integraal Projectmanagement (IPM) in verschillende organisaties. We werken met verschillende partners uit de projectmanagementwereld samen om onze expertise te bundelen voor specialistische vraagstukken.

De volgende aspecten zijn typisch zaken die aan de basis liggen van goed projectmanagement en waarin wij onze klanten ondersteunen:

  • Hoe goed begrijpt men elkaar (opdrachtgever en opdrachtnemer, projectleden onderling)?
  • Hoe duidelijk zijn ieders rollen en verantwoordelijkheden?
  • Wordt er gedurende het traject geleerd van elkaar, en van de situaties die zich voordoen?
  • Zijn resultaten en verwachtingen met elkaar afgestemd?
  • Hoe gaan we effectief om met verschillende (alliantie)partijen met verschillende belangen?

360° COMPETENTIEMETING PROJECTMANAGERS

360° competentiemeting voor projectmanagers waarmee persoonlijke ontwikkelingspunten duidelijk en concreet worden.

TORNAK PROJECTMANAGEMENT GAME

Deze game maakt op speelse wijze zichtbaar waar het op aankomt in succesvolle projecten.

KLANTCASES

Projectmanagers op weg naar complexere projecten: Neerlands Diep

Samen met Neerlands Diep heeft Tornak het Brugprogramma ontworpen, en draagt bij aan de uitvoering ervan. Het programma is er op gericht om medior projectmanagers in staat te stellen in de toekomst complexere projecten uit te voeren

IPM basistraining voor HWBP en waterschappen

Tornak begeleidt verschillende organisaties bij het invoeren van Integraal Projectmanagement (IPM) - met het accent op gedrag en houding.

Projectmanagers en medewerkers: Van zorgen voor naar zorgen dat…

Insteek van dit traject is om een verschuiving te laten plaatsvinden van ‘zelf uitvoeren’ naar het aansturen van marktpartijen wanneer dat efficiënter is. Dat betekent ook een verandering in de werkwijze van de medewerkers.