• OPEN AANBOD

    PRODUCT

MEER PLEZIER IN DE KLAS

Het belangrijkste instrument voor de klas – ben jijzelf. In het huidige onderwijs wordt van docenten en leerkrachten veel gevraagd. Werkdruk, grotere groepen en veranderingen in de organisatie vragen om continue aanpassing en wellicht energieverlies. Intussen sta je elke dag voor de klas en geef je het beste van jezelf.

Tornak biedt docenten en leerkrachten een workshop aan van een dagdeel die je inzicht geeft in de kracht van het belangrijkste instrument in je werk: jijzelf! De basis hiervan is het concept van ‘emotionele intelligentie (EQ). Onze emotionele intelligentie stelt ons in staat om een gezond evenwicht te bewaren tussen onze eigen behoeftes en die van anderen. Op het werk vertaalt ‘emotioneel competent’ zijn zich in: het kunnen omgaan met stressvolle situaties, flexibel en realistisch kunnen zijn, problemen op kunnen lossen en goed kunnen communiceren met je omgeving.

Opzet

Voor aanvang van deze workshop vul je een vragenlijst in voor het bepalen van je persoonlijke EQ. De workshop vindt plaats in een ontspannen sfeer in het hartje van Utrecht. Om te beginnen ontvang je de resultaten van de test en helpen we je de uitslag te vertalen naar voor jou belangrijke zaken en keuzes. Je krijgt in deze bijeenkomst ook handvatten voor het (terug)vinden van een goede energieverdeling en het effectief omgaan met eigen emoties en die van anderen.

Eerdere deelnemers vertellen dat de workshop een nieuwe, gezonde impuls gegeven heeft aan hun werk, en vaak ook privéleven. Zij hebben geleerd om meer balans te brengen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Na aanmelding voor de workshop ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek om persoonlijk kennis te maken met de trainer en je persoonlijke leervraag te bepalen.

DATA

Op aanvraag