• METEN VAN COMPETENTIES

    PRODUCTEN

ifmsmeten-400x154INDIVIDUEEL FUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALISTEN 360°

De Orde voor Medisch Specialisten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg adviseert dat specialisten elke 2 jaar op een systematische manier stilstaan bij hun functioneren.
CO-screendump1-400x281

Tornak heeft een 360° feedback instrumentarium ontwikkeld dat is toegesneden op de gedragscompetenties die belangrijk zijn in het functioneren van medisch specialisten. Via een online portfolio site (aangeboden door CapCloud) waarin de specialisten ook hun professionele track record neerleggen, verzamelen de specialisten feedback onder collega’s en medewerkers. Samen met patiëntenfeedback resulteert dit in een rapport dat inzet is voor een persoonlijk coachinggesprek met een Tornak adviseur, en indien gewenst een daarop voortbordurende maatschapsessie. Het online portfolio van de specialisten blijft in de lucht zodat in de volgende 2-jaars cyclus teruggekeken en voortgeborduurd kan worden op conclusies en voornemens van de feedbacksessies.

Voorbeeld van een traject in uitvoering uit ons portfolio:

Eigen functioneren Medisch Specialisten onder de loep

Download hier onze uitgebreidere IFMS brochure