• ONTWIKKELEN VAN PERSONEN EN ORGANISATIES

    PRODUCT

MAATSCHAPPELIJKE REGIE

Veel maatschappelijke vraagstukken vragen om een vernieuwende aanpak. De verantwoordelijkheid van de burger speelt hierin een belangrijke rol. Deze transitie vergt nieuwe competenties van professionals. De kracht van Tornak Maatschappelijke Regie is de procesbegeleiding in deze transitie en het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden. Tornak zet haar ervaring in het bedrijfsleven in ten behoeve van sociale professionals als het gaat om bijvoorbeeld strategievorming en resultaatgerichte competentieontwikkeling.
De mogelijkheden van Tornak voor maatschappelijke organisaties zijn:

  • Procesbegeleiding bij strategieontwikkeling en nieuwe concepten zoals ‘Welzijn Nieuwe Stijl’
  • Managementondersteuning
  • Advies bij en uitvoering van leeractiviteiten in relatie tot organisatieverandering
  • Assessmentinstrumenten rondom ‘regie voeren’
  • Competentieontwikkeling van sociale professionals

Geïnteresseerd in Learning Partnerships voor NGO’s, overheid en bedrijven? Download ons aanbod voor ondersteuning bij cross-sectorale partnerships.

Lees hier over ons partnership traject voor kindcentra.