LEALEIDERSCHAPS-EFFECTIVITEITS-ANALYSE (LEA)

De LEA is een 360-graden instrument dat leiderschapsgedrag in kaart brengt. Het instrument meet 23 dimensies die van belang zijn voor effectief leiderschap. Naast de deelnemer vult ook een aantal personen uit de naaste werkomgeving een vragenlijst in.

Zo ontstaat er naast het eigen beeld een beeld van hoe de omgeving het leiderschapsgedrag van de deelnemer waarneemt. Verschillen in beleving en waarneming kunnen aanleiding zijn voor het (verder) ontwikkelen van bepaald gedrag.