• METEN VAN COMPETENTIES

    PRODUCT

INSTRUMENT ‘KLASSE’ VOOR MAATSCHAPPELIJK WERKERS

klasse-400x283Klasse is een meetinstrument dat ingezet kan worden voor het in kaart brengen van de competenties van zowel jongerenwerkers als maatschappelijk werkers. Het instrument werkt met 360° feedback; niet alleen de werker zelf maar ook de omgeving reflecteert op een set van gedragscompetenties.

Met behulp van het Klasse kunnen jongerenwerkers en maatschappelijk werkers:

  • Feedback op hun functioneren ophalen
  • Werken aan hun ontwikkeling als maatschappelijk- / jongerenwerker
  • Inzicht krijgen in het beeld dat de omgeving van hen heeft
  • Gericht leerdoelen opstellen

Het gebruik van Klasse helpt gemeentes om:

  • Hun beleid op het gebied van jongerenwerk en maatschappelijk werk verder te professionaliseren
  • Inzicht te krijgen in het ontwikkelingsniveau van de maatschappelijk werkers in de gemeente. En daarmee inzicht in de ontwikkelkansen en ontwikkelbehoeftes
  • De ontwikkelingsgesprekken met werkers in te richten.