• METEN VAN COMPETENTIES

invloedprofiel-300x241-3INVLOED

De 360° feedbackmeting ‘Invloed’ toont in één oogopslag hoe jouw beïnvloedingsgedrag wordt ervaren in je werkomgeving en hoe je dit gedrag zelf ervaart. Op 20 gedragsdimensies wordt in kaart gebracht in welke mate je bepaald gedrag inzet om collega’s, managers en (keten)partners in de gewenste richting te sturen of draagvlak te creëren. Hierdoor krijg je inzicht in wat er al is en wat werkt en kun je daarnaast aan de slag met gedrag dat je wilt ontwikkelen.

Waarvoor kun je de meting Invloed gebruiken? 

  • Als professional wil je inzicht krijgen in jouw mogelijkheden van beïnvloeden;
  • Je wilt in je omgeving meer draagvlak creëren maar beschikt niet over formele bevoegdheid;
  • Je hebt een spin in het web functie en wilt effectiever samenwerken met collega’s en partners.

Naast een persoonlijke terugkoppeling van de uitkomsten van de meting, ontvang je een feedbackboek waarin alle gedragsdimensies en hun waarde voor het uitoefenen van invloed beschreven zijn.

reacties van deelnemers die gebruik maakten van de meting Invloed:

‘Prima en professioneel, goed ook om dezelfde vragenlijst aan 5 collega’s voor te leggen.’
‘Ik ben verbaasd over het verschil tussen eigen antwoorden en die van mijn respondenten.’
‘Zeer zinvol. Geeft veel inzicht en een goed beeld van hoe je jezelf ziet en hoe anderen je zien. Met zowel de bevestiging als de verschillen kun je aan de slag!”

Neem voor meer informatie of een (kosteloos) kennismakingsgesprek contact op met Tornak: 030-2321736 en vraag naar Marianne van Alphen.