• OPEN AANBOD

    PRODUCT

Hoe zal ik het zeggen…?

Over wat we (wel en niet) zeggen tegen elkaar.

De samenwerking in teams wordt grotendeels bepaald door de onderlinge communicatie. Vaak gaat deze over wat we met elkaar doen (inhoud). Minder vaak staan we stil bij hoe we met elkaar in gesprek zijn. En dat terwijl juist die ‘onderstroom’ voor 80% bepaalt of de boodschap overkomt!

De workshop ‘hoe zal ik het zeggen’:

  • biedt deelnemers inzicht in de eigen communicatie en hoe zij deze in verschillende situaties effectief kunnen inzetten;
  • leert deelnemers hoe zij vanuit zichzelf echt contact kunnen maken met de ander;
  • maakt feedback geven en ontvangen’ natuurlijk onderdeel van het communicatieproces;
  • geeft deelnemers het vertrouwen de regie te nemen in ‘moeilijke’ gesprekken;
  • verbetert de communicatie op individueel- en teamniveau.

Voorafgaand aan de workshop vullen de deelnemers een vragenlijst in (10 minuten) mbt hun persoonlijke stijl van communiceren. De resultaten worden voor ieder verwerkt tot een persoonlijk rapport, dat achteraf een concreet handvat is voor ontwikkeling.

Tijd: intakegesprek 2 uur/ workshop zelf 1 dagdeel

Kosten: 1500,- Euro

Aantal deelnemers: maximaal 12

Locatie: in overleg

DATA

  • in overleg