• ONTWIKKELEN VAN PERSONEN EN ORGANISATIES

    PRODUCT

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een onderwerp waar organisaties niet meer omheen kunnen. Zeker nu stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1 is. Hierdoor gaat er teveel geld en energie verloren wanneer medewerkers mentaal en fysiek niet fit zijn. Dit uit zich niet alleen in hoge verzuimpercentages maar ook in een verlies aan effectiviteit en motivatie van werknemers. Nieuwe manieren van werken en aansturen zijn nodig om te zorgen dat werknemers optimaal kunnen blijven werken. Minder vanuit de systemen denken en meer zorgen dat datgene wat moet gebeuren gedaan wordt. Hierbij is het individu verantwoordelijk voor de ‘wil’ om duurzaam inzetbaar te zijn en de organisatie is verantwoordelijk voor het mogelijk maken om duurzaam inzetbaar te ‘kunnen’ zijn.

Duurzame inzetbaarheid

Een gids in duurzame inzetbaarheid
Tornak is een gids in het ontwerpen en implementeren van veranderingen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Wij helpen u om de systemen zo in te richten dat individuen zelf de regie over hun eigen duurzame inzetbaarheid kunnen nemen. Tornak helpt u de huidige situatie van uw organisatie te analyseren. We ondersteunen u bij het ontwerpen en implementeren van beleid en wij begeleiden bij gedragsverandering.

We dragen op deze manier bij aan het verhogen van de motivatie en effectiviteit van medewerkers zodat zij duurzaam inzetbaar blijven nu en in de toekomst.

Meer lezen over onze aanpak en aanbod op gebied van duurzame inzetbaarheid leest u in deze flyer.

Wat bieden wij:

Duurzame inzetbaarheidquickscan

Begeleiding bij organisatieverandering

Inzetten van competentiemetingen

(Persoonlijk) leiderschap

Teambegeleiding

Ontwikkelen van een leercultuur