• KLANT CASE NEERLANDS DIEP

    projectmanagement

PROJECTMANAGERS OP WEG NAAR COMPLEXERE PROJECTEN

Neerlands-Diep-kleurNeerlands Diep is een academie voor projectmanagers (voorheen Rijksprojectenacademie) die werkzaam zijn bij (semi) overheidsorganisaties die bouw en infrastructuur in portefeuille hebben. Rijkswaterstaat, Prorail en de Rijksgebouwendienst zijn aangesloten, maar ook de vier grote gemeenten. Samen met Neerlands Diep heeft Tornak de afgelopen 2 jaar het Brugprogramma ontworpen, uitgevoerd en versterkt. Het brugprogramma is er op gericht om medior projectmanagers in staat te stellen in de toekomst complexere projecten uit te voeren. De kracht van het programma is dat de hele werkomgeving zeer betrokken is in de uitvoering en dat gekozen is voor een aanpak waarbij leren en human resource development (HRD) met elkaar verweven zijn.

RPA-plaatje2Zo is de start van het programma een proeve, waarbij in samenwerking met interne assessoren uit de deelnemende organisaties, de deelnemer zijn leerroute opstelt aan de hand van o.a. een 360 competentieprofiel (gebaseerd op de functiecompetenties uit de eigen organisatie) en een 360 kennisscan. Vanzelfsprekend neemt de leidinggevende van de deelnemer deel aan de proeve. Op basis van deze proeve en de ervaringen tijdens een zestal collectief te volgen modules, vormt de deelnemer zijn eigen persoonlijke leerroute. Deze leerroute en de resultaten die hij gaandeweg boekt maakt de deelnemer continu zichtbaar in zijn eigen digitaal portfolio op het daarvoor ontworpen leerportaal. Kenmerkend voor het programma is dat deelnemers:

  • hun eigen leerstory (portfolio) bijhouden, onder andere bestaand uit de reacties van de 360 graden feedbacktool op het gebied van Projectmanagement
  • voor en na de modules verslagen, reflecties, video’s en artikelen op het portaal plaatsen
  • gestimuleerd worden om leerervaringen op te doen in hun eigen projecten en te tonen aan hun eigen organisatie
  • de mogelijkheid hebben om mee te lopen in de projecten van de collega-deelnemers om zo te ervaren wat het effect is van specifieke handelswijzen op bijvoorbeeld. het gebied van contractmanagement

RPA-plaatje1De kern van het programma is ‘je eigen PM kwaliteiten oprekken- zodat je complexere projecten kan uitvoeren’. De modules richten zich op regie en jezelf, je project, je team, de markt, je omgeving en je eigen dialoogkracht. Opstellingen (je eigen positie als PM’er), overtuigingen van handelen, – maar ook je kennis op het gebied van contractmanagement zijn onderdelen van het programma. Waar je je leeracties op richt is sterk afhankelijk van je eigen persoonlijke leerroute.
Drijvend principe is leren kan en moet any time, any place en is gericht op zowel persoonlijke ontwikkeling als de professionalisering van de eigen organisatie. Momenteel volgen er 50 deelnemers het Brugprogramma en zal het programma ook in de komende jaren uitgevoerd gaan worden.

RPA-plaatje3Het Brugprogramma is een zeer sterk voorbeeld van het ‘nieuwe leren’ (genoemd ook in het boek Corporate Academies, aanjagers van de lerende organisatie, 2012) en deelnemers zijn dan ook lovend !

Daarnaast voert Tornak ook andere activiteiten uit voor Neerlands Diep:

  • dagvoorzitterschappen voor bijeenkomsten met opdrachtgevers en marktpartijen
  • ontwerp en programmering ‘alliantie en coalitie’ bijeenkomsten met Jong Verenigingen, Ervaren Projectmanagers en andere samenwerkingsvormen.

REVIEW DEELNEMERS

‘zeer goede sfeer en gezamenlijke drive programmadenken zonder hokjes’

Foppe de HaanIngenieur Rijkswaterstaat

TORNAK WERKT SAMEN MET

Neerlands diep
DeliXL
KPN
Rijkswaterstaat
Postnl
Rijksgebouwendienst
AON
Enza zaden
RIVM
Gemeente Rotterdam