• KLANT CASE ENZA ZADEN

    projectmanagement

Projectmanagement bij Enza Zaden

EnzaZadenlogoEnza Zaden is een groentezaadveredelingsbedrijf met 35 vestigingen in 20 landen en ruim 1400 werknemers. Het bedrijf groeit sterk en ze verwachten dat deze wereldwijde groei zich verder doorzet. Dit brengt veel dynamiek en uitdagingen met zich mee. Reden voor het bedrijf om de Enza Academy op te zetten. Met gerichte training en ontwikkeling van medewerkers bereidt Enza Zaden zich voor op de toekomst. Een van de opleidingen is gericht op het versterken van projectmanagement-vaardigheden van de medewerkers. Om dit doel te bereiken heeft de Enza Academy samen met de Tornak Groep een ontwikkelingstraject opgestart.

Het ontwikkelingstraject is in gang gezet door medewerkers van Enza Zaden een driedaagse training te laten volgen, door het ontwikkelen van Golden Standards voor Projectmanagement en door het betrekken van opdrachtgevers en leidinggevenden en het opzetten van een leerlijn Projectmanagement.

Driedaagse training Projectmanagement als start van het ontwikkeltraject

De training is interactief van aard. Van de deelnemers werd gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen, innovatief te zijn en in de spiegel te kijken. Deelnemers krijgen middels een 360° feedback meting input op hun Projectmanagement vaardigheden, gaan in gesprek over hun sterktes en ontwikkelpunten, en oefenen ontwikkeldoelen met acteurs. De inzet van deelnemers stopt niet na deze driedaagse training. Alle deelnemers hebben een leerstatement gemaakt en gaan na de training actief aan de slag met hun leerdoelen. Bovendien krijgt iedereen de kans om projectmanagementvaardig-heden te oefenen in een van de projecten die door betrokken opdrachtgevers uitgezet zijn.enza2011

Vervolg in de Projectmanagement leerlijn

Om deze kennis en vaardigheden naar de toekomst te verankeren en het thema projectmanagement levend te houden, wordt er opvolging gegeven aan de driedaagse training in een leerlijn projectmanagement. Deze leerlijn bestaat uit een tweetal terugkombijeenkomsten en diverse projectmanagement themabijeenkomsten. In de terugkombijeenkomsten presenteren deelnemers de voortgang van hun projecten, ontvangen zij feedback van opdrachtgevers en worden leerervaringen uitgewisseld. De themabijeenkomsten worden door de projectmanagers zelf georganiseerd en staan in het teken van het verdiepen van actuele projectmanagement thema’s. Niet alleen de opdrachtgevers en deelnemers zijn betrokken bij de leerlijn. Ook de leidinggevenden spelen een belangrijke rol. Zij ondersteunen de projectmanagers in hun ontwikkeling, maken leerdoelen onderdeel van de beoordelingscyclus, en zijn aanwezig bij de bijeenkomsten.

Resultaten

Resultaten van de samenwerking tot zover zijn de ontwikkeling van ‘De Golden Standards voor Projectmanagement’: een handleiding voor het – op ‘Enza Zaden-wijze’ – effectief managen van projecten. Daarnaast hebben 39 projectmanagers hun ontwikkeldoelstellingen expliciet geformuleerd en is er een verhoogd bewustzijn in de organisatie voor het thema projectmanagement. Belangrijk is dat de deelnemers beschikken over concrete tools en inzichten voor het verbeteren van het individueel- en groepsfunctioneren in de uitvoering van projecten.

enzaBinnen Enza Zaden is groot enthousiasme over het projectmanagement ontwikkeltraject. Op het gebied van het geven en ontvangen van feedback en verantwoordelijkheid nemen groeit de professionaliteit. De Enza Academy en de training Projectmanagement hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.
uitvoeren.

Is jouw organisatie ook toe aan eigen golden standards op gebied van projectmanagement? Neem dan contact met ons op.

TORNAK WERKT SAMEN MET

Gemeente Rotterdam
Rijksgebouwendienst
RIVM
Rijkswaterstaat
AON
KPN
Neerlands diep
Postnl
DeliXL
Enza zaden