• Implementatie van Integraal Projectmanagement (IPM)

IPM basistraining en hulp bij implementatie

In 2015 en 2016 heeft Tornak ongeveer 150 projectleiders van diverse waterschappen getraind via het opleidingsportaal van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) . Projecten binnen het HWBP worden uitgevoerd volgens de werkwijze van Integraal ProjectManagement (IPM). Medewerkers van waterschappen die hieraan meewerken moeten dus op de hoogte en bekwaam zijn om volgens IPM principes samen te werken. Tegelijkertijd zijn veel waterschappen aan het verkennen of zij niet ook voor eigen projecten IPM willen toepassen.

Kortom, er is grote behoefte onder waterschappen en hun projectleiders om meer kennis van, en ‘feeling’  met deze methode te krijgen.  In onze ‘IPM basistraining’  voor het HWBP laten we deelnemers letterlijk puzzelen om de rollen en hun raakvlakken te verkennen. Ze gaan in gesprek met ervaren projectmanagers die bij Rijkswaterstaat, waterschappen of bij het HWBP hun sporen verdiend hebben. Ook het samenspel tussen IPM team en opdrachtgever wordt verkend in gesprek met opdrachtgevers uit het veld. Tot slot gaan we in op de samenwerking in het IPM team: hoe zorg je dat je én elkaar uitdaagt vanuit je rolverantwoordelijkheid, en tegelijkertijd goed samenwerkt?

Tussen de trainingsdagen door  gaan deelnemers op onderzoek uit met hun persoonlijke leervraag. De een wil meer verdieping op een bepaalde IPM rol en zoekt daarvoor iemand op. De ander wil wel eens weten hoe de besluitvorming tussen vijf projectmanagers in zijn werk gaat, en zorgt dat hij een vergadering bij woont. Weer een ander wil weten op welke manier zijn eigen waterschap IPM eigenlijk wil implementeren en gaat dat intern uitzoeken. Door de uitwisseling van alle ervaringen en persoonlijke leeracties in de groep leren deelnemers ook heel veel van elkaar.

Begeleiding op maat

Tornak begeleidt ook verschillende waterschappen, gemeentes en provincies om IPM ‘op maat’ in de organisatie vorm te geven. In 2016 waren wij onder meer actief voor waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Zuid Holland.

Tussen 2006 en 2012 heeft Tornak voor Rijkswaterstaat meer dan 1000 projectmanagers getraind in IPM en het implementatieprogramma mede vormgegeven. Zie hier voor deze klantcase.

De invoering van IPM in verschillende organisaties is mede te danken aan de groeiende erkenning dat projectmanagement echt een vák is, en dat de investering in het professionaliseren van dit vak zich terugbetaald. Tornak begeleidt organisaties niet alleen met IPM maar ook met de implementatie van andere, organisatiespecifieke werkwijzen en rollen in projectmanagement.

TORNAK WERKT VOOR

KPN
Rijksgebouwendienst
Rijkswaterstaat
Neerlands diep
DeliXL
Enza zaden
AON
Gemeente Rotterdam
Postnl
RIVM

Wat is IPM?

Het IPM model is een samenwerkingsmodel voor projectteams, waarin vijf rollen onderscheiden en belegd worden: de projectmanager, de manager projectbeheersing, de technisch manager, de contractmanager en de omgevingsmanager.

Samen zorgen zij voor het project, ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief en verantwoordelijkheid. Samen zoeken zij de spanning tussen de verschillende rollen en invalshoeken op en creëren van daaruit oplossingen. IPM is geen model waarin alles dichtgetimmerd is maar geeft richting om de verschillende belangen binnen een project te waarborgen.