• KLANT CASE OVERHEIDSINSTELLING

    Cultuurverandering

CULTUURVERANDERING IEDER ZIJN EIGEN UITDAGING

Cultuurveranderingstrajecten worden vaak groots opgezet: de hele organisatie legt een pad af in de wenselijke veranderingsrichting. Maar werkt dat ook? Tornak begeleidt momenteel een overheidsorganisatie bij een verandertraject dat juist succesvol is door relatief kleine, maar unieke interventies per team of afdeling.

Deze organisatie met voornamelijk wetenschappers, wil zich ontwikkelen op het gebied van resultaatgericht werken, aanspreekgedrag en samenwerking. Uitgangspunt hierbij is leiderschap. De cultuur van een organisatie wordt immers voor 70% bepaald door de stijl van leiding geven. Alle leidinggevenden hebben een leiderschapsanalyse gedaan. Met dit resultaat in de hand hebben zij nu een duidelijk beeld van hoe zij persoonlijk het beste kunnen bijdragen aan het veranderingsproces.

Elke afdeling en ieder team heeft een budget gekregen om (in overleg met een Tornak adviseur) passende interventies te kiezen bij de unieke uitdaging van elk team. Uitgangspunt is dat deze nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Dit op maat gesneden aanbod zorgt voor een buitengewoon hoge motivatie op alle niveaus om zich te laten begeleiden naar nieuwe manieren van werken. Voorbeelden van de activiteiten per afdelingen:

  • Oefenen in feedback geven
  • Procesbegeleiding gericht op de samenwerking in projecten
  • Werksessies over eigen houding en gedrag
  • Individuele coaching
  • Teamcoaching

Na een jaar is het resultaat dat de natuurkundig georiënteerde medewerkers, inzicht, durf en vaardigheden ontwikkeld hebben om met elkaar eens van de ‘inhoud’ af te stappen en hun (samenwerkings)gedrag onder de loep te nemen. Waar voorheen ieder zich over het eigen onderzoeksgebied boog, is nu uitwisseling op gang gekomen die de kwaliteit van de dienstverlening doet stijgen.

TORNAK WERKT SAMEN MET

Enza zaden
DeliXL
Rijkswaterstaat
Postnl
Gemeente Rotterdam
RIVM
AON
Neerlands diep
Rijksgebouwendienst
KPN