Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke Ontwikkeling gaat over het vinden van een nieuwe weg binnen een professionele context. De omgeving stelt andere eisen aan je rol, bekend gedrag werkt niet meer, of je wilt meer halen uit je werk en leven.

Tornak beschikt over methodieken die eenvoudig laten zien wat het effect is van je gedrag in de werkomgeving. Ze sluiten aan bij wat er al is, in plaats van bij wat nog ontbreekt. In de vorige nieuwsbrief besteedden we aandacht aan hoe het 360’ instrument ‘Invloed’ een helder en genuanceerd beeld geeft van de manier waarop je invloed uitoefent in je werkomgeving. Voor de ontwikkeling van professionals die hun rol krachtig(er) willen invullen!

In een ontwikkelingstraject kan het accent ook liggen op bewustwording en zelfreflectie, om juist van daaruit een volgende stap te nemen. Een voorbeeld hiervan is de training

Persoonlijk Leiderschap.

 ‘Elk moment is een plaats waar je nog nooit geweest bent’  (Mark Strand)

Hoewel elk mens intrinsiek de behoefte heeft om zich te ontwikkelen, gaat dit niet altijd vanzelf. Het succes van persoonlijke ontwikkeling in verbinding met de omgeving wordt bepaald door een aantal factoren:  

  • Zelfinzicht (inzicht in eigen sterke en minder sterke kanten en het herkennen van eigen gevoelens)
  • Omgevingsbewustzijn (besef van wat er in de omgeving leeft en wat deze van je vraagt)
  • Zelfwaardering (jezelf kunnen accepteren en vertrouwen hebben in eigen kunnen)
  • Autonomie (bekwaamheid om jezelf richting te geven en te controleren in denken en handelen)
  • Eigenaarschap (bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag)

Doe het maar gewoon…’

Persoonlijk ontwikkeling gaat over het vinden van een nieuwe weg binnen een bestaande (professionele) context. Aangemoedigd door feedback van anderen zetten we vaak een volgende stap of experimenteren we met nieuw gedrag. Toch beklijft dit gedrag lang niet altijd op de langere termijn.

Vaak heeft dit te maken met dat we geneigd zijn om bij die volgende stap te kiezen voor de kortste weg: de lijn van A naar B. Die rechte lijn suggereert dat we snel resultaat zullen zien, maar dit is lang niet altijd het geval. De reden daarvan is dat de manier waarop wij actie ondernemen doorgaans voortkomt uit ons gebruikelijke denkpatroon en de onderliggende overtuigingen. De basis van een nieuwe stap is daarmee ook het oude systeem dat ons als een ‘blinde vlek’ snel weer kan verleiden tot oud (en vertrouwd!) gedrag.

 

Hoe dan wel?

Van belang is ons bewust te worden van deze blinde vlek en ons vertrouwde patroon van denken en handelen. Door dit even te laten gaan, ontstaat er ruimte om ‘opnieuw’ te zien wat er is en wat we in de toekomst werkelijk willen creëren.

Otto Scharmer toont ons in de vorm van ‘Theory U’ deze weg die vaak voor duurzamer resultaten zorgt. Niet door uit te gaan van het verleden en onze geijkte manier van oplossen, maar juist van de toekomst die zich vaak al in het nu manifesteert!

 

Deze (leer)route gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag:

Hoe kan ik als individu een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft?

 De natuur als spiegel 

Tornak maakt gebruik van het U model tijdens een wandeling in de natuur. De natuur helpt ons om afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en met een frisse blik zaken te relativeren, los(ser) te laten of in een wat ander perspectief te zien. Deze ervaring, in combinatie met er even ‘minder van vinden’ leidt voor deelnemers vaak tot verrassende inzichten die zich ‘zomaar’ kunnen aandienen. Tornakadviseurs begeleiden deelnemers tijdens deze wandeling in het reflecteren op de eigen situatie. Samen vertalen we de inzichten naar concrete acties die de eigen persoonlijke leiderschapskracht bevorderen.
Voor ieder die:                                                                                                                 

  • met een andere blik naar het dagelijks werk wil kijken;
  • beter gebruik wil maken van zijn/haar persoonlijke (leiderschap)kracht;
  • zich wil voorbereiden op een nieuwe stap in werk of loopbaan;
  • los wil komen van routine en eigen talenten wil ontwikkelen.

Wil je meer informatie over de 3 daagse training Persoonlijk Leiderschap? Klik dan hier. Of bel naar Tornak op 030 232 en vraag naar Marianne.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *