• ONTWIKKELEN VAN PERSONEN EN ORGANISATIES

INLEIDING

Wij gaan uit van de kracht van personen, teams en organisaties. Dit gebeurt door “heel” te houden wat werkt en wat succesvol is. Daarnaast dagen we mensen uit om meer uit zichzelf te halen en eens iets anders te laten zien.

Praktijkgerichtheid is van wezenlijk belang voor de motivatie van volwassen deelnemers en bepaalt de effectiviteit van een programma. Onze ‘action learning’ aanpak werkt krachtig door de vergaande vervlechting van leer- en werksituaties. Ook betrekken we de omgeving van deelnemers (managers, ketenpartners en klanten van) tijdens de leerroute. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke invulling van hun leertraject. Adviseurs vervullen de rol van coach hierin.

Naast het ondersteunen van verandering houden wij ons ook bezig met het inrichten en faciliteren van organisatieleren. Onze learning consultants helpen uw organisatie hierbij.

Onze expertise

DI-quickscan