• PARTNERS

SAMENWERKEN MET PARTNERS

In veel opdrachten van Tornak gaat het om het versterken van de professionaliteit van medewerkers in een veranderende omgeving. Implementatie van nieuwe rollen, werkwijzen en processen kan niet los gezien worden van beschikbare expertkennis. Deze expertkennis is vaak aanwezig binnen de opdrachtgevende organisaties, waardoor experts samen met ons de programma’s en trainingen kunnen. Als dit niet het geval is betrekt Tornak professionals uit haar netwerk die deze expertkennis in huis hebben.

VOORBEELDEN

  • Projectmanagement: Asset-, Contract- en Risicomanagement, IPM, Regievoering (Balance en Palladio)
  • Milieu, duurzaamheid en kwaliteitszorg (BMD Advies)
  • Fondsenwerving (Offspring en Novacasos)
  • Reputatiemanagement (Renee Reijers Reputatie en Communicatie)
  • Corporate Academies (NSCU, Organiseren van het Leren)
  • Online Leeromgevingen (CapCloud)
  • Partnershipmanagement (Harveston)
  • Generatiemanagement (Ttif)

PARTNERS

CapCloud
werkelijkheid
Antea
NSCU
MRG
TIFF