OVER TORNAK

De Tornak Groep helpt organisaties bij het implementeren van nieuwe rollen, werkwijzen en gedrag, en ondersteunt daarmee haar klanten bij vraagstukken die de kern van het bedrijf raken.

Door middel van leerwerktrajecten realiseert Tornak samen met medewerkers ambities op individueel, team- en organisatieniveau.

Tornak zet hierbij haar expertise in op het gebied van duurzame inzetbaarheid, projectmanagement, persoonlijk leiderschap en effectiviteit, organisatie- en teamontwikkeling, meten van competenties, maatschappelijke regie en diversiteit.

TORNAK NIEUWS

Cover Het geheim van de 10 E's

AGENDA OPEN AANBOD

DRAGERS VAN VERANDERING

In-company coaching voor veranderaars.

CHANGEMANAGEMENTGAME ACTEECHANGE

Spelend leren veranderen

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Invloed

MEER IMPACT DOOR INVLOED

HOE DUURZAAM INZETBAAR BEN JIJ?

Kijken naar morgen, werken aan vandaag.

Tornak klant cases

Lees hier waar we actief zijn: