• OVER TORNAK

WAT DOEN WIJ?

Tornak helpt organisaties bij de doorvertaling van beleid door:

– ambities dichtbij medewerkers te brengen

– abstracte begrippen praktisch en functionerend te maken

– eigenaarschap te creëren door alle lagen heen

– te reflecteren en te confronteren

– zichtbaarheid te geven aan resultaten

HOE WERKEN WIJ?

Adviseurs van Tornak zijn partners in het leer – en ontwikkelproces. Zij zijn deskundig op hun vakgebied en zich bewust van het nauwe samenspel tussen klant, organisatie en adviseur. Eigenaarschap, lef en trots zijn kernwoorden van de aanpak. Naast haar 15 vaste medewerkers werkt Tornak met twintig vaste freelancers. Daarnaast is er een pool van ervaren trainers, adviseurs en acteurs die de Tornak werkwijze delen. Alle adviseurs hebben de drive om van opdrachten een succes te maken, kunnen relativeren en staan open voor feedback. Zij gaan met de klant een oprechte relatie aan. Daar hoort bij dat zij met respect laten weten wat zij vinden.

Om haar slagkracht te vergroten gaat Tornak graag en regelmatig allianties aan met andere organisaties (partners). Zo voert Tornak implementatieprogramma’s uit met haar expertpartners op het gebied van regievoering, kwaliteits-, generatie- en projectmanagement, reputatiemanagement, milieu, duurzaamheid en veiligheid, partner-en ketenmanagement en het bouwen van corporate academies.

OVER TORNAK

REVIEW

‘Tornak geeft een organisatie extra zuurstof. De visie en werkwijze van Tornak levert ruimte voor anders denken en doen. Lage drempels, hoge kwaliteit.’
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut