• METEN VAN COMPETENTIES

Inleiding

In veel van onze trajecten meten we het gedrag en de competenties van deelnemers. Dit geeft inzicht in de effectiviteit van hun handelen en is een handvat om bepaalde competenties verder te ontwikkelen. Een competentiemeting zorgt voor een concreet beginpunt van een ontwikkeltraject.

Een groot deel van onze competentiemeters is gebaseerd op 360° feedback. Dit betekent dat zowel de omgeving als de betrokkene input geven voor de meting. Hierdoor worden verschillen duidelijk tussen de eigen perceptie en die van de waarnemers. De spiegel die de deelnemers zo wordt voorgehouden geeft een krachtige motivatie voor ontwikkeling.

ONZE MEETINSTRUMENTEN

DI-quickscan