Ttif

Bijna 2017 alweer! Tempus Fugit  ……

Maakt u zich ook zoveel zorgen om de vergrijzing? Wat is de gemiddelde leeftijd van uw medewerkers? En denkt u dat de meesten in staat zullen zijn om door te werken tot hun pensioengerechtigde leeftijd? In de meeste gevallen 67 jaar?

Stelt u zich eens voor dat 25% van hen dat niet haalt! Heeft u dat al eens gekapitaliseerd? Wat doet dat met de financiële gezondheid van uw organisatie? Of met het kennisniveau binnen de teams? Hoeveel discontinuïteit veroorzaakt dat? En wat doet het met uw medewerkers zelf? Leiderschap, gezondheid, welbevinden, financiën…….

Duurzaamheid is geen HR “dingetje”! Het is de ultieme verantwoordelijkheid van de bestuurders zelf. Natuurlijk kunnen HR specialisten als geen ander helpen om bovenstaande vragen te beantwoorden, voor zover er antwoorden mogelijk zijn op al die vragen. Maar u als bestuurder wilt natuurlijk zelf aan de bal zijn en blijven met betrekking tot dit dossier.

Vitaliteit en duurzaamheid: terugkerende agendapunten in het directieoverleg? Ik zou het doen!

Sommige zaken zijn niet (meer) te beïnvloeden en de schade die daaruit voortvloeit zullen de werkgevers gewoon moeten meenemen in het bedrijfsresultaat. Sommige medewerkers zijn nog wel “te redden” als er snel en gedurfd op in wordt gezet, maar de grootste winst is te behalen door het  ontwerpen en implementeren van een duurzaamheids- of vitaliteitsbeleid.

Natuurlijk wist u dit als bestuurder al lang. Uw HR afdeling/adviseur heeft dat al lang aangegeven. Die is naar congressen geweest waar dit werd verteld en waar theoretische modellen werden aangereikt om daarmee te starten. Maar u was druk…… we zijn uit de crisis aan het krabbelen en we moeten onze aandacht ook hebben bij R&D, cashflow, sales, kostenreductie, inkoop en wat al niet! De tijd vliegt immers!

Stelt u zich eens  voor dat u wist welke “vergrijzingschade” er in potentie bij uw organisatie aanwezig is. Stelt u zich eens  voor dat u verplicht was dit op de balans te zetten…………(auwww!)

Ik stel me voor dat we dan na de bankencrisis, de onroerend goed crisis nu vol op weg zijn naar de vergrijzingcrisis. Ik ben er echt bang voor!

We zijn het gelukkig niet verplicht, om de potentiële schade op de balans te zetten. Maar het staat ons wel vrij om een exercitie te doen naar de kansen en bedreigingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Ik weet zeker dat u dan ook de behoefte voelt om een plan van aanpak te ontwikkelen………

Een aantal van onze klanten is daar vorig jaar mee begonnen. Meten is weten. En het is gelukkig eenvoudig om een idee te krijgen van de situatie. “Doe meer met ongeveer”! Beleid is gemaakt en er wordt al druk uitgevoerd. Samen met de medewerkers, de OR, leidinggevenden. Samen ertegenaan voor een vitaal 2017 en verder. Dat is wat ik u en uw medewerkers wens!

Max Schep

Max Schep is directeur van Ttif en arbo. ( www.ttifenarbo.nl en www.ttifcompany.nl)

 

Ttif en Tornak

Ttif en Tornak zijn partners als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Wij delen de visie dat de primaire verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid ligt bij werknemers en leidinggevenden en dat de HR-afdeling een ondersteunende en faciliterende functie heeft. Samen maken wij ons sterk om meer regie en verantwoordelijkheid bij werknemers te leggen. Dit doen we o.a. door Action Learning trajecten, coaching van leidinggevenden en begeleiding bij organisatieverandering. Zo helpen wij medewerkers en organisaties om een duurzaam en vitaal 2017 tegemoet te gaan.

Heeft u vragen over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op:

Max Schep, 06-55753214 of max.schep@ttifcompany.nl.

René Rol, 06-53771464 of rene.rol@tornakgroep.nl