Duurzaamheid is een mensenzaak

Duurzaamheid is een mensenzaak!

Duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, verantwoord ondernemen, Corporate Social Responsibility (CSR).  Allemaal begrippen, die elkaar deels overlappen en daardoor   moeilijk af te bakenen zijn. Dit maakt het diffuus en soms lastig om mee aan de slag te gaan. Maar als je duurzaamheid ziet als een ‘mensenzaak’ wordt het begrip minder abstract en kan je het gebruiken om je bedrijf veerkrachtiger te maken.

In het internationale bedrijfsleven dringt dit besef ook steeds meer door: een niet-duurzame wereld met veel maatschappelijke en ecologische onevenwichtigheden kan alleen maar leiden tot een minder winstgevende wereld. Naast kleinere duurzaamheidkoplopers gaan steeds meer multinationals hun strategie verduurzamen. Unilever is daarbij een vaak aangehaald voorbeeld. ( Sustainable Living Plan.)

Een opkomende trend bij grotere ondernemingen is het inzicht dat het bedrijf veerkrachtiger wordt, als je opereert in nauwe samenhang met je omgeving. Samen oplossingen bedenken met leveranciers, goed begrijpen wat klanten nu echt van je verwachten en zorgen voor goede ontwikkelingsmogelijkheden voor je personeel. Wereldproblemen kan je niet alleen oplossen. Samenwerken leidt tot betere en meer duurzame oplossingen. Laat dat nu net mensenwerk zijn….

Buurtzorg (thuiszorg) heeft door anders te gaan werken (in teams) goede resultaten geboekt als het gaat om medewerkertevredenheid. Alliander (energievoorziening) werkt samen met UWV om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (ouderen, gehandicapten) sneller aan de slag te krijgen. Heineken staat meer open voor geluiden van klokkenluiders en klachten van andere stakeholders. Verschillende textielbedrijven, zoals H&M en Inditex, spannen zich in om hun leveranciers betere lonen te laten betalen aan de mensen, die ze in dienst hebben.

Een mooie definitie van duurzame ontwikkeling komt van een VN-commissie onder leiding van GroHarlemBrundtland: “Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen”. De achtergrond van dit rapport uit 1987 is het besef dat er steeds meer mensen komen, die bovendien steeds meer gaan consumeren. Hierdoor komen allerlei natuurlijke hulpbronnen onder druk te staan. En die druk wordt groter omdat we ook onze rommel eigenlijk maar heel slecht opruimen. “Plastic soup” in de oceanen is een tastbaar voorbeeld, opwarming van de aarde door onverantwoord hoge CO2-uitstoot is dat minder, maar niet minder ingrijpend.

Tijdens het laatste World Economic Forum vorige maand in Davos is klimaatverandering, als gevolg van de geleidelijke opwarming van de aarde, genoemd als het grootste risico voor de wereldeconomie. Ook armoede, inkomensongelijkheid en terrorisme worden genoemd.

Steeds vaker wordt naar het bedrijfsleven gekeken om met oplossingen te komen: bedrijven worden beter van een betere wereld en de wereld wordt beter van betere bedrijven.

Vincent van Assem – VADASU

 

VADASU

VADASU helpt bedrijven om hun bedrijfsstrategie te verduurzamen en uit te voeren. Vanuit de overtuiging dat bedrijven beter worden van een betere wereld en dat de wereld beter wordt van betere bedrijven. Vincent van Assem is VADASU gestart. Hij heeft ervaring op managementniveau van grote ondernemingen en combineert dit met meer dan 15 jaar ervaring in het implementeren van alle facetten van het duurzaamheidsvak.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *