Duurzaamheid is een mensenzaak

Duurzaamheid is een mensenzaak!

Duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, verantwoord ondernemen, Corporate Social Responsibility (CSR).  Allemaal begrippen, die elkaar deels overlappen en daardoor   moeilijk af te bakenen zijn. Dit maakt het diffuus en soms lastig om mee aan de slag te gaan. Maar als je duurzaamheid ziet als een ‘mensenzaak’ wordt het begrip minder abstract en kan je het gebruiken om […]

Partner Angelique de Laat over: samenwerking in projecten

Het managen van projecten vraagt een lerende werkwijze. Iedereen begrijpt dat je een projectplan moet maken. Echter waar nog veel winst valt te behalen is op samenwerking en teamontwikkeling.