Aandacht voor ‘onzichtbare zaken’ binnen een project of programmateam

 

Veel van onze opdrachtgevers zijn constant op zoek naar methoden om te professionaliseren en zo aan de hogere eisen te voldoen op het gebied van contractmanagement, publieksparticipatie en projectbeheersing. Het is hierbij van belang om naast de nieuwe kennis en werkwijze te kijken naar de ‘onzichtbare’ zaken binnen een team: een open houding, geloven en snappen hoe het anders kan en het aannemen van de juiste rolopvattingen. Tornak heeft samen met Balance de Action Learning aanpak geïntroduceerd met als kern ‘leren door te doen’.

De vele veranderingen  en ontwikkelingen vragen van mensen in projecten en de projectomgevingen het nodige. Ten eerste zijn er al die inhoudelijke veranderingen zoals de invoering van nieuwe contactvormen, nieuwe methodieken voor kostenbeheersing, planning en risicomanagement. Ten tweede vragen al die veranderingen en belangen om een andere manier van het omgaan met de stakeholders, maar ook om nieuwe inzichten over samenwerking en rolverdeling met de opdrachtgevers en opdrachtnemers in projecten.  En dit betekent veel voor de ‘echte vormgevers’ in de projecten: de projectleider, de projectmedewerkers, de opdrachtgever en de opdrachtnemers. Al die mensen die de opgave ter hand nemen moeten omgaan met een hogere project- en roldruk en  andere verantwoordelijkheden. Ze moeten kunnen omgaan met teleurstellingen, werken in cocreatie, en oplossingen vinden voor overlegmoeheid. Kortom, de context stelt de weerbaarheid en de motivatie op de proef.

Zichtbare en onzichtbare processen bij projecten

Onder bovengenoemde zichtbare kanten van verandering en vernieuwing spelen talloze ‘onzichtbare’ zaken:  ziet iedereen de verandering wel zitten, is er commitment?  Als we de zichtbare en tastbare elementen in veranderprocessen beschouwen als de   ‘bovenstroom’, dan zijn de onzichtbare zaken te zien als de ‘onderstroom’: je ziet ze niet, maar ze zijn net zo belangrijk bij het laten slagen van veranderingen en vernieuwingen als de zichtbare processen en instrumenten.

Soms zien we dat vernieuwingsprocessen in projecten worden aangevlogen vanuit of de bovenstroom óf vanuit de onderstroom.  In het eerste geval wordt er vooral aandacht besteed aan nieuwe procedures, nieuwe instrumenten, organogrammen, en dergelijke. En als de onderstroom de overhand krijgt, dan wordt er vooral gesproken over de bezieling en de cultuur, zonder dat er ook tastbare structuren en instrumenten worden geboden. Wij geloven dat aandacht voor bovenstroom en onderstroom in balans moet zijn om veranderingen en vernieuwingen in projectteams en projectorganisaties te realiseren.

Balance en Tornak

In deze wereld zijn Tornak en Balance actief voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers – liefst in een project met een gezamenlijke opgave. Wij ondersteunen projectteams en projectorganisaties in de professionalisering, vernieuwing en ontwikkeling. Wij vullen elkaar perfect aan in ontwikkeltrajecten met interventies in de bovenstroom en de onderstroom. Voor deze ontwikkeltrajecten gebruiken wij een doeltreffend instrument waarin boven- en onderstroom samenkomen: action learning en opgavegericht leren.

In het leren en ontwikkelen gebruiken we daadwerkelijk bestaande, realistische taken en projecten (‘real-life cases’). Het is bij uitstek een manier om soft skills en expertise bij elkaar te brengen. Zo doen wij samen een programma voor de Provincie Zuid-Holland om een regioteam op te leiden dat nieuwe prestatiecontracten moet managen.   Een fraai voorbeeld waarbij we met het team in 4 bijeenkomsten aan de slag gaan met  de nieuwe invulling van rollen, werkwijzen & gedrag, en de onderlinge samenwerking – intern en met de toekomstige opdrachtnemer(s).

Balance & TornakDaar waar Balance zijn kennis en ervaring inbrengt op het gebied van projectmanagement, integrale projectbeheersing en contractmanagement, doet Tornak dat op het verinnerlijken en implementeren van nieuwe werkwijzen en gedrag.

 

Voor meer informatie of een keer sparren over uw opgave kunt u terecht bij Pim Verheijen van Tornak of Rob Jongkind van Balance.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *