6 Principes waardoor duurzame inzetbaarheid succesvol wordt

Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over de gezondheid van medewerkers. Om als management en HR succesvol handen en voeten te geven aan duurzame inzetbaarheid in de organisatie moet met een aantal principes rekening gehouden worden:

Jong geleerd is oud gedaan

Bij duurzame inzetbaarheid wordt vaak gedacht aan het investeren in oudere ‘vergrijzende’ medewerkers. In de praktijk blijkt dat juist ook de groep jongere medewerkers risico loopt. Dit heeft vooral te maken met het zoeken van deze doelgroep naar de juiste balans tussen werk en privé.

Duurzame inzetbaarheid is maatwerk

Door de individualisering blijken collectieve personeelsregelingen vaak onvoldoende toereikend. De kunst is te blijven denken over werknemers als kapitaal in plaats als kostenpost en vanuit deze gedachte zoveel mogelijk ‘maatwerk’ te leveren.

Appeltjes bij de lunch en trappen lopen…

Gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging helpen mee aan de fysieke gezondheid van medewerkers, maar vormen slechts een onderdeel van (grotere) gezonde organisatiepatronen. Deze hangen o.a. samen met voldoende groei- ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en een evenwichtige verhouding tussen ‘geven en nemen’.

Het gesprek aangaan met elkaar

Leidinggevenden zijn vaak nog wat terughoudend om het gesprek aan te gaan over een nieuwe stap in de loopbaan van medewerkers. Toch helpt het om dit gesprek te voeren en regelmatig op de agenda te zetten.

Zelfregie

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven en loopbaan. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk gaat het vaak anders. In veel organisaties heerst de cultuur: ’Het bedrijf zorgt voor mij.’ Op het moment dat een functie niet meer past rekenen medewerkers er vaak op dat er vanuit de organisatie een oplossing komt. Duurzaam inzetbaarheidbeleid kan hier een stokje voor steken.

Tijd en budget investeren

Om duurzame inzetbaarheid in de organisatiecultuur te verankeren zal tijd en geld uitgetrokken moeten worden.

Meten is weten

In het gesprek over duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt snel gebruik gemaakt van theoretische modellen, ISO- certificeringen en het aantrekken van jong, mobiel personeel. Wat daarbij over het hoofd gezien wordt, is een meting van de huidige situatie. Vanuit die ‘luchtfoto’ wordt namelijk duidelijk welke stappen er vanuit de organisatie gezet kunnen worden om duurzaam inzetbaarheidbeleid te realiseren.

Tornak heeft in samenwerking met een van haar partners een duurzame inzetbaarheidscan ontwikkeld die de huidige situatie van de organisatie in kaart brengt. Deze scan maakt het mogelijk gericht te werken aan de implementatie van duurzame inzetbaarheid.

Dit artikel verscheen eerder ook hier