zichtbaarheid of gezien worden

Zichtbaarheid of gezien worden?

Jezelf profileren, je talenten uitdragen, successen vieren… Het is opvallend hoeveel organisaties medewerkers in deze tijd aanmoedigen om ‘zichtbaarder’ te zijn. In persoonlijke doelstellingen komen deze punten dan ook steeds vaker naar voren. Maar wat vraagt dit als je eerder introvert bent dan extravert en de focus vaker legt op de inhoud van je werk […]

Duurzaamheid is een mensenzaak

Duurzaamheid is een mensenzaak!

Duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, verantwoord ondernemen, Corporate Social Responsibility (CSR).  Allemaal begrippen, die elkaar deels overlappen en daardoor   moeilijk af te bakenen zijn. Dit maakt het diffuus en soms lastig om mee aan de slag te gaan. Maar als je duurzaamheid ziet als een ‘mensenzaak’ wordt het begrip minder abstract en kan je het gebruiken om […]

Functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek is op zijn retour.

Het functioneringsgesprek staat op losse schroeven. Steeds meer werknemers zouden het functioneringsgesprek liever afgeschaft zien. Dit blijkt o.a. uit een benchmarkonderzoek onder 1100 werknemers van Raet.  In dit onderzoek geeft 80 procent aan dat het functioneringsgesprek in zijn huidige vorm zijn langste tijd gehad heeft. Het functioneringsgesprek wordt vaak als een ‘moetje’ beschouwd. Een keer […]