OVER TORNAK

De Tornak Groep helpt organisaties bij het implementeren van nieuwe rollen, werkwijzen en gedrag, en ondersteunt daarmee haar klanten bij vraagstukken die de kern van het bedrijf raken.

Door middel van leerwerktrajecten realiseert Tornak samen met medewerkers ambities op individueel, team- en organisatieniveau.

Tornak zet hierbij haar expertise in op het gebied van duurzame inzetbaarheid, projectmanagement, persoonlijk leiderschap en effectiviteit, organisatie- en teamontwikkeling, meten van competenties, maatschappelijke regie en diversiteit.

TORNAK NIEUWS

Cover Het geheim van de 10 E's

AGENDA OPEN AANBOD

Dragers van verandering

DRAGERS VAN VERANDERING

In-company coaching voor veranderaars.

CHANGESETTER: SPELEND LEREN VERANDEREN

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

CONFRONTATIE EIGEN COMMUNICATIE

Invloed

MEER IMPACT DOOR INVLOED

DUURZAAM LEIDINGGEVEN

Bevorder de inzetbaarheid van je team.

HOE DUURZAAM INZETBAAR BEN JIJ?

Kijken naar morgen, werken aan vandaag.

DUURZAME INZETBAARHEIDBELEID

Bevorder de zelfsturing van medewerkers.

Tornak klant cases

Lees hier waar we actief zijn: